logo_proservice_finteco

Rozwiązanie KID dla PRIIP

Kompleksowy generator KID dla PRIIP - generowanie raportów oraz kalkulacja wskaźników obliczeniowych.

Dwa innowacyjne modele współpracy od pełnego outsourcingu po generowanie danych przez API

Skontaktuj się
hero-turbine-analytics (1)

Sprzedajesz swoim klientom produkty inwestycyjne?

Do każdego swojego produktu potrzebujesz KID.

Wizja ręcznego tworzenia dużej ilości dokumentów, zawierających kluczowe informacje Cię przeraża?

Skorzystaj z naszego automatycznego generatora!

Obliczanie kluczowych danych PRIIP, dystrybucja i zarządzania dokumentami - wszystko w jednym miejscu

Łączymy doświadczenie
w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi z nowoczesnymi technologiami IT oraz narzędziami big data.

proservice-and-turbine

Co zyskujesz, dzięki generatorowi KID dla PRIIP?

turbine-program

Kluczowe cechy produktu

  Oszczędność czasu dzięki pełnej automatyzacji procesów generacji KID
  Automatyczne tworzenie dokumentów KID na żądanie przez cały cykl życia produktu
  Automatyczne tworzenia KID-ów dla PRIIP z wyliczonymi kluczowymi wartościami ryzyka i scenariuszy stóp zwrotu oraz inną statyczną i dynamiczną zawartością
  Automatyczne pobieranie danych od klienta
  Raporty dostępne w formatach Word i PDF
  Aplikacja działa w modelu SaaS (Software as a Service) oraz daje pełną możliwość outsourcingu procesów
  Integracja komunikacji za pomocą SFTP i API
  Archiwizacja tworzonych dokumentów KID przez 10 lat
  Automatyczna dystrybucja dokumentów e-mailem według wskazanych ról lub na serwer SFTP
  Branding na dokumentach
  Wstępnie zdefiniowany tekst

Skontaktuj się

Ulepszamy nasz produkt o kolejne elementy!

wkrotce3

Dostępność generowanych KID-ów w wielu językach

wkrotce3

Możliwość edycji opisów dokumentów

wkrotce3

Proces akceptacji dokumentów

wkrotce3

Pełne logowanie historii zmian do dokumentów KID

Zobacz, jak łatwo wdrożyć nasze rozwiązanie

Usługa KID dla PRIIP jest dostępna w dwóch elastycznych modelach współpracy.

files

Usługa generowania
KID PRIIPs

Obejmuje automatyczne generowanie dokumentów KID na podstawie treści dostarczanych przez klienta. Inwestor jest odpowiedzialny za dostarczenie treści opisowych oraz informacji nt. produktu Natomiast my zajmujemy się wyliczaniem i automatycznym wygenerowaniem finalnego dokumentu KID.

calculator

Wsparcie obliczeniowe – usługa „Calculation Engine”

„Calculation Engine” to usługa realizowana poprzez dedykowany API, za pomocą którego klient otrzymuje zestaw danych liczbowych (w czasie rzeczywistym). Na podstawie takich obliczeń samodzielnie i we własnym zakresie aktualizuje dokument KID.

PSF nowy model wspolpracy - dwa modele
Skontaktuj się

Co zyskasz, dzięki naszemu wsparciu?

  Stały abonament na aktualizację dokumentów KID i 18 aktualizacji KID w ciągu roku
  Wysokość abonamentu jest uzależniona od liczby funduszy oraz liczby kategorii jednostek do aktualizacji
  Uniezależnienie od częstotliwości zmian KID
  Najnowocześniejsze metody obliczania miar ilościowych KID dla PRIIP
  Elastyczną współpracę w 2 modelach operacyjnych
  Przewidywalną wycenę
  Oszczędność czasu i kosztów
, które musiałbyś przeznaczyć na samodzielne działania

Skontaktuj się
Wspolpraca

Najczęściej zadawane pytania

Przykładowe pytania i odpowiedzi

Czym jest rozporządzenie w sprawie PRIIP?

Rozporządzenie UE (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dla detalicznych i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w pakietach jest również znane jako PRIIP. Została zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę w dniu 26 listopada 2014 r. Rozporządzenie jest pierwszym znaczącym kamieniem milowym w nowym prawodawstwie dotyczącym ochrony inwestorów wprowadzonym przez UE w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku.

Jakie są cele rozporządzenia PRIIP?

PRIIP są częścią dążenia Unii Europejskiej do zwiększenia przejrzystości i efektywności na rynku inwestycji detalicznych. UE chce pomóc konsumentom (tj. osobom niebędącym profesjonalistami) lepiej zrozumieć kupowane przez nich inwestycje i w rezultacie ułatwić konsumentom poruszanie się po detalicznym rynku inwestycyjnym.

Czym są KID-y dla PRIIP?

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) to trzystronicowy dokument przedstawiający ryzyko i koszty inwestycji. Działa jak rodzaj szybkiego przewodnika po produkcie, którego zakres obejmuje. KID musi przestrzegać ścisłych wytycznych dotyczących projektu i treści, być sporządzony w co najmniej jednym oficjalnym języku każdego kraju, w którym produkt jest sprzedawany oraz być regularnie sprawdzany i aktualizowany.

Kto musi otrzymać KID?

Każdy inwestor detaliczny mający siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) musi otrzymać KID od instytucji (w tym banków i firm ubezpieczeniowych spoza UE), które sprzedają detaliczne produkty inwestycyjne.

Kto produkuje KID-y?

Odpowiedzialność za stworzenie i utrzymanie dokumentu spoczywa na producencie produktu. Tymczasem doradcy detaliczni sprzedający te produkty konsumentom końcowym mają obowiązek zadbać o to, by ich klient otrzymał dokumenty w fazie przedsprzedażowej. Ta zasada ma zastosowanie nawet w środowiskach internetowych tylko do realizacji, takich jak mobilne aplikacje bankowości internetowej, w których doradca nie jest fizycznie obecny.

Kiedy weszło w życie rozporządzenie w sprawie PRIIP?

PRIIPs weszła w życie z dniem 31 grudnia 2017 roku, co oznacza, że instytucje finansowe mają obowiązek na produkcję i dystrybucję KID-ów zgodnych od 1 stycznia 2018 r.

Które produkty finansowe wchodzą w zakres rozporządzenia PRIIP?

Regulacja dotyczy wszelkich produktów inwestycyjnych dla klientów detalicznych – takich jak fundusze inwestycyjne, fundusze notowane na giełdzie (ETF), czy też produkty strukturyzowane. W sumie dotkniętych jest wiele milionów instrumentów. Od 1 stycznia 2023 dołączą również fundusze UCITS.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach KID dla PRIIP w Twojej firmie!

Lukasz-Wrodycki-TA

Łukasz Wrodycki (MBA, MSc)

Chief Commercial Officer